Vastuullisuus

Säätöyhteisö B2 ry:lle sosiaalisesti vastuullinen toiminta on ollut jo perustamisemme kulmakivenä. Tänä päivänä vastuullisuus on hyvin monitulkintainen termi, jonka merkityksistä mediakin tuon tuosta kiistelee, joten tällä sivulla konkretisoimme mitä se meille tarkoittaa. B2:n vastuullisuuden kulmakivet ovat:

  • Kierrätys: Uusiokäytämme käytöstä poistettuja laitteita, kunnostamme, lainaamme ja lahjoitamme niitä. Käytämme myös varaosina käytettyjä osia niiden ollessa saatavilla. Käyttökelvottomat laitteet ja ongelmajätteet toimitetaan Pirkanmaan Jätehuollon asianmukaisiin keräyspisteisiin.
  • Energia: Käytämme uusiutuvaa energiaa (lähinnä vesi- ja ydinvoima) omissa tiloissamme, ja hoidamme myös omat kuljetukset uusiutuvalla energialla (Neste My). Pääasiallisissa konetiloissamme käytetään ulkoilmaa jäähdytykseen aina sään salliessa, käytännössä noin 8-9 kuukautta vuodesta.
  • Sosiaalinen vastuu: Tarjoamme palveluita maksutta epäkaupallisille toimijoille, ja lahjoitamme käytöstä poistetut tai tarpeettomat tuotteet sosiaalisesti merkityksellisiin kohteisiin (esim. järjestöt, kaupunkien ja kuntien nuorisotoimet, senioriyhdistykset).
  • Hankintaverkosto: Vältämme aktiivisesti niiden laitteiden kuin palveluidenkin hankintoja yrityksiltä, joiden on todettu sosiaalisesti tai ympäristöllisesti toimivan vastuuttomasti.
  • Aktiivit ja tavoitettavuus: Olemme tavoitettavissa, niin organisaation kuin avainhenkilöidenkin laajat yhteystiedot ovat saatavilla. Edustamme yhdistystä aina omalla nimellä.
  • Tietosuoja: Tietosuojaperiaatteemme ovat tiukat, henkilöiden tietosuojaa vahvasti puoltavat. Meillä ei ole kaupallisia intressejä henkilötietojen suhteen.
  • Varojen lähde ja käyttö: Emme käytä julkisen sektorin rahoituslähteitä. Julkaisemme kaikkien merkittävien (=>500 €) rahalahjoitusten alkuperän. Emme käytä yhdistyksen rahoja alkoholitarjoiluun. Toimimme vapaaehtoisesti emmekä maksa palkkoja tai palkkioita.
  • Julkaisijan vastuu: Itse operoimissamme yhteisöpalveluissa noudatamme soveltuvin osin JSN:n ohjeita yleisön tuottaman aineiston osalta.