Kohdeyleisömme

Tiivistelmä

Kesällä 2016 laadimme yksinkertaisen tiivistelmän kohderyhmistämme. Palvelumme ovat saatavilla ainoastaan epäkaupallisille toimijoille, kuten yhdistyksille, yhteisöille, kerhoille ja julkisen sektorin nuoriso- ja kulttuurityölle. Selkeästi tukemme ulkopuolella ovat kaikki kaupalliset toimijat (yritykset) sekä poliittiset puolueet. Yksittäisiin puolueisiin sitoutumattomat, yhteiskunnallista muutosta ajavat järjestöt ovat toki tervetulleita palveluidemme pariin. Tällä sivulla tarjoamme esimerkein ja referenssein lisätietoa kohdeyleisöstämme.

Mainittavia esimerkkejä kohdeyleisöstämme

Ohessa on suuntaa antava lista eri tyyppisistä tahoista joille olemme tarjonneet palveluitamme. Lista tulee ottaa suuntaa antavana ja vaikket omaa yhteisöäsi listalta löydäkään, ota silti yhteyttä.

 • Kulttuuri-, nuoriso- ja harrastusyhdistykset sekä näiden järjestämät yleisötapahtumat.
 • Epäkaupallisten yhteisöjen välinen yhteistyö, yhdistysten yhteistyössä toteuttamat palvelut, yhdistyksille suunnatut verkkopalvelut ja muu vastaava epäkaupallisten toimijoiden tukitoiminta.
 • Taiteilijayhdistykset, taitelijoiden kollektiivit ja muut taiteen yhteisöt.
 • Epäkaupallista/omakustannetoimintaa tekevät taiteilijat mm. kuvataiteen, musiikin sekä esittävän taiteen aloilta.
 • Kansalaisjärjestöt ja kansalaisaktiivien ryhmittymät sekä näihin liittyvä toiminta, kuten mielenosoitukset ja muut tempaukset.
 • Peleihin liittyvä toiminta - niin lauta-, kortti-, kuin video/tietokonepelit, näiden parissa toimivat yhteisöt ja yleisötapahtumat.
 • Lapsi-, nuoriso-, perhe- ja seniorityö sekä näihin liittyvät harrasteryhmät sekä yleisötapahtumat.
 • Erityisryhmille ja/tai vähemmistöille kohdennettu tuki- ja harrastustoiminta sekä näihin liittyvät yleisötapahtumat ja muu toiminta.
 • Kuntien ja kaupunkien järjestämä tai aktiivisesti tukema lapsille tai nuorille, tai kulttuurien ja harrasteiden ympärillä tapahtuva toiminta. Tähän sisältyy myös yhteistyö kunnallisten kulttuurilaitosten kuten museoiden ja kirjastojen kanssa.
 • Muu sananvapauden, yksilön oikeuksien ja/tai tasavertaisuuden edistämiseen pyrkivä toiminta.
 • Vapaan lähdekoodin parissa toimivat yksilöt ja epäkaupalliset yhteisöt.
 • Kylä-, kaupunginosa- ja lähiöyhdistykset.
 • Luonnonsuojelun ja/tai luontoharrastusten parissa toimivat yhdistykset.

Muut rajoitukset

Jokainen lahjoituskohde hyväksytään tapauskohtaisella harkinnalla. Tarkoituksenamme ei ole toimia ajatuspoliisina järjestöjen tai sen yhteyshenkilöiden osalta. Maailmaan mahtuu monenlaisia mielipiteitä. Päätöksen painopisteemme on ennen kaikkea tuetun toiminnan kohdeyleisössä. Vaakakupissa painaa se, onko tuettu toiminta laajalti avointa kaikille halukkaille.

 

Käyttäjiämme

Säätöyhteisö B2 ry:n tukemien tahojen piiriin kuuluu huomattava määrä yhdistyksiä ja yhteisöjä sekä pieni määrä yksityishenkilöitä. Pelkästään eri web-sivustoja sijaitsee palvelimillamme nelinumeroinen määrä. Kaikkien näiden listaaminen olisi turhan mittava toimi, joten selkeytyksen nimissä esitämme ohessa pienen otannan tällä hetkellä erityisen aktiivista toimintaa.

Merkittävät yleisötapahtumat

B2 tukee monia merkittäviä epäkaupallisia nuoriso-, harrastus- ja kulttuuritapahtumia mm. japanilaisen populaarikulttuurin, sarjakuvan ja pelien aihealueilla. Maininnan arvoisia eri muodoissa tukeamme saavia tapahtumia ovat vaikkapa Desucon, Finncon, Ropecon, Tracon ja Tampere Kuplii sekä lukuisat muut yhdistysvetoiset ja julkisen sektorin pyörittämät tapahtumat.

Yhteistyössä Tietovelhot Oy:n kanssa olemme toteuttaneet Sarjakuva-Finlandian, joka sisältää myös kattavan, avoimen arkiston koko toiminta-aikanaan Suomessa julkaistuista sarjakuva-albumeista.

Yhdistysten välinen toiminta

Etenkin nuorille suunnatut harrastustapahtumat ovat tärkeintä tukiemme kohderyhmää ja osana tätä tuemme teknisiltä taustaresursseilta myös useiden tapahtumien yhteiskäytössä olevaa Kompassi-tapahtumanhallintajärjestelmää. Olemme mukana rakentamassa myös Con2-yhteisöä yhdistysten välisen yhteistyön kehittämiseen. Con2:een kuuluu mm. aiemmin erillään toiminut Concon-seminaari.

Valokuvaus

Tuemme epäkaupallista valokuvaharrastusta sekä osana em. yleisötapahtumia, että myös laajemmin. Tuemme sekä teknisesti että taloudellisesti Conikuvat.fi -yhteisöä sekä valokuvaustekniikan että julkaisualustan osalta. Conikuviin, sekä rinnakkaispalvelu Larppikuviin, on julkaistu kymmenien valokuvaajien taltiointeja lukuisista tapahtumista jo yli kahden vuosikymmenen ajalta.