Laitelahjoitukset

Pääperiaatteet

Pääosa B2:n toiminnasta on verkkopalveluita ja laitteiden osalta lainapalveluita, mutta harjoitamme myös jonkin verran laitelahjoituksia. Lahjoituksia tehdään useimmiten 1-2 kertaa vuodessa ja joukossa on sekä aiemmin käytössämme olleita laitteita, että yrityksiltä saatuja lahjoituksia joille meillä ei ole omaa käyttöä.

Kohteet

Lahjoitusten kohteet ovat vastaavia kuin kohdeyleisömme yleisestikin, eli monenlaisia epäkaupallisia toimijoita. Käytännössä lahjoituskohteina on useimmiten toimijoita, joilla on tarvetta laitteistoille kiinteässä toimitilassa. Lahjoituskohteitamme ovat olleet esimerkiksi...

  • Seniorityö, kuten kokoontumis- ja harrastuspisteet, palvelutalot, vapaaehtoistyön järjestöt.
  • Lapsi- ja nuorisotyö, kuten kunnan, seurakunnan ja järjestöjen pyörittämät toimipisteet.
  • Liikuntapalveluita toteuttavat seurat ja järjestöt, ei kuitenkaan järjestäytynyt kilpaurheilu.
  • Julkiset kokoontumis- ja harrastustilat, jotka ovat useiden järjestöjen käytettävissä.

Lahjoitettavat laitteet

Lahjoitettavat laitteet ovat pääosin tavanomaista toimistokäytön tietotekniikkaa, kuten...

  • Pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet.
  • Palvelimet.
  • Oheislaitteet, kuten näytöt ja tulostimet.
  • Projektorit.

Lahjoituskohteeksi?

Mikäli edustat toimijaa, joka voisi hyötyä lahjoitettavista laitteista, ota yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla. Ilmoita edustamasi tahon nimi ja perustiedot tai verkkolinkki, sekä minkälaisia tarpeita teillä on. Selvitämme tapauskohtaisesti auttamismahdollisuutemme. Esittäkää rohkeasti myös toiveita jotka eivät mahdu ym. listalle. Saatamme pystyä löytämään myös muita tarpeita tapauskohtaisesti.

Lahjoituskohteelta toivomme yhdistyksemme vapaamuotoista noteeraamista osana omaa tiedotustaan. B2:lla ei ole markkinointibudjettia, joten kaikki pienikin maininta toiminnastamme on hyväksi, vaikka tiedotteen sivulauseessakin.

Lahjoittajaksi?

Pääosa B2:n laitteistosta on saatu lahjoituksina yrityksiltä. Otamme vastaan vähintään tyydyttävän kuntoisia, toimivia tai kunnostettavissa olevia, käyttökelpoisia laitteita. Pystymme yrityskumppaniemme kautta takaamaan tietoturvatyhjennyksen laitteille ja toimittamaan raportin laitteidenne käyttökohteista sekä sertifikaatin annetusta avusta osaksi yrityksenne tiedotusta. Suurempien lahjoitusten tapaukesssa voimme auttaa myös näkyvyyden järjestämiseksi suoraan tukemissamme tapahtumissa, esimerkiksi mainospaikan muodossa.

Pienimmät lahjoitukset ovat olleet yksittäisiä laitteita, suurimmat monivuotisia lahjoitussopimuksia. Kaikelle käyttökelpoiselle tekniikalle pyritään löytämään hyödyllistä, pitkäaikaista käyttöä.